Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської Районної Державної Адміністрації Харківської області

Інноваційна діяльність закладів освіти

З інформацією для учасників Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» можна ознайомитися за посиланням: http://innovosvita.com.ua/index.php/ru

 

З інформацією для учасників Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» можна ознайомитися за посиланням:  http://www.vsosvita.com.ua/

З інформацією для учасників обласної тематичної онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» можна ознайомитися за посиланням:  https://sites.google.com/view/osvita-kharkiv-2019

 

 

 

 

У 2020 році з метою ознайомлення широкого кола педагогічної громадськості з кращими практиками та творчими пошуками освітян Харківського регіону КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» будуть організовані обласні тематичні онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття».

  Запрошуємо до участі у заході педагогічні колективи з метою популяризації кращих практик вчителів Дергачівського району на регіональному рівні.

ТЕМИ

обласних тематичних виставок ефективного педагогічного досвіду

«Освіта Харківщини ХХІ століття» у 2020 році

 

Дата проведення: березень 2020.

 5 Онлайн-виставка «Нова українська школа: формування виховного середовища». Номінації:

- «Виховна система закладу освіти як платформа розвитку особистості дитини»;

- «Сучасні підходи до ціннісних орієнтирів особистості здобувача освіти»;

- «Виховний простір закладу позашкільної освіти як чинник професійного самовизначення та творчого зростання особистості вихованця».

 

Термін проведення: травень 2020.

 6 Онлайн-виставка «Нова українська школа: формування та розвиток комунікативної та мовної компетентностей здобувачів освіти». Номінації:

- «Компетентнісний підхід у системі початкової мовної освіти»;

- «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання мов та літератури»;

- «Виховання національної ідентичності учня – особистості, інноватора, патріота шляхом використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури».

 

Термін проведення: жовтень 2020.

 7 Онлайн-виставка «Нова українська школа: створення інклюзивного освітнього простору». Номінації:

- «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти»;

- «Реалізація компететнісного підходу в умовах сучасної інклюзивної освіти: психолого-педагогічні аспекти»;

- «Освітній інклюзивний простір сучасного закладу освіти: кращі практики та ефективні технології».

 

Термін проведення: грудень 2020.

 8 Онлайн-виставка «Нова українська школа: перспективні підходи до інтегративного викладання мистецьких дисциплін». Номінації:

- «Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання предметів мистецького циклу»;

- «Формування загальнокультурної компетентності учнів на предметах мистецького циклу закладів загальної середньої освіти – шлях до реалізації творчого потенціалу особистості дитини»;

- «Використання цифрових освітніх ресурсів і мультимедійних технологій як чинник формування сучасного освітнього середовища на уроках мистецького спрямування».