Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської Районної Державної Адміністрації Харківської області

Популяризуймо кращі практики вчителів Дергачівського району на регіональному рівні!

 

  З метою ознайомлення широкого кола педагогічної громадськості з кращими практиками та творчими пошуками освітян Харківського регіону у 2019 році КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» будуть організовані обласні тематичні виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття».

  Просимо розглянути можливість участі педагогічних колективів у заході з метою популяризації кращих практик вчителів Дергачівського району на регіональному рівні.

ТЕМИ

обласних тематичних виставок ефективного педагогічного досвіду

«Освіта Харківщини ХХІ століття»

 

Дата проведення: 25-28 березня 2019.

 54 Онлайн-виставка «Нова українська школа: психолого-педагогічний супровід побудови освітньо-професійної траєкторії дитини»:

- «Упровадження системи психолого-педагогічного супроводу в освітній процес сучасного закладу освіти»;

- «Психологічна та соціальна допомога учасникам освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання»;

- «Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно- орієнтованої моделі освіти»..

 

Термін проведення: травень 2019.

 55 Онлайн-виставка «Нова українська школа: формування національної свідомості учнівської молоді на уроках історії»:

- «Виховання громадянської компетентності учнівської молоді на основі національних і загальнолюдських цінностей при вивченні історії»;

- «Сучасні підходи до впровадження інноваційних форм і методів виховання патріотизму на уроках історії»;

- «Формування та розвиток учня – особистості, інноватора, патріота – шляхом використання ІКТ на уроках історії».

 

Термін проведення: жовтень 2019.

 56 Онлайн-виставка «Нова українська школа: неперервний розвиток фахової компетентності педагога – агента змін у системі методичної роботи»:

- «Проектна діяльність і програмно-цільовий підхід у методичній роботі»;

- «Оновлення змісту методичної діяльності упровадженням інноваційних, нестандартних форм методичної роботи»;

- «Упровадження кращих практик та інноваційних технологій у освітній простір закладу освіти району, міста, ОТГ».

 

Термін проведення: грудень 2019.

 57 Онлайн-виставка «Нова українська школа: формування середовища навчальних предметів природничо-математичного циклу засобами цифрових ресурсів»

- «Стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання предметів природничо-математичного циклу».

- «Особливості використання мережевих та мультимедійних технологій на уроках природничо-математичного циклу».

- «Використання цифрових освітніх ресурсів під час навчання природничо-математичних дисциплін у сучасному закладі освіти».« повернутися до списку новин