Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської Районної Державної Адміністрації Харківської області

Дергачівщина фестивальна

Дергачівський район багато років тримає планку одного з найкращих осередків культури на Харківщині. Культура Дергачівщини органічно поєднує у собі новітні та старовинні традиції, ві­дображає потреби й настрої суспільства, підіймає духовний рі­вень життя.

КОНКУРСИ ТА ФЕСТИВАЛІ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ В ДЕРГАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Підведення підсумків за рік по галузі культури «Гордість культури»  - проводиться з метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів Дергачівського району у сільській місцевості, пошу­ку нових форм роботи і методів культурного обслуговування насе­лення, привернення уваги державних органів влади та органів місце­вого самоврядування до проблем культури.

 

Міжнародний фестиваль – конкурс виконавців естрадної пісні «Жива вода»- проводиться У наші дні інтерес до аматорської художньої творчості стає сильнішим, збільшується кількість аматорських колективів та об’єднань. Зростає кількість і розширюється географія фестивалів,конкурсів художньої творчості з різних видів мистецтва.Один з найефективніших способів продемонструвати свої досягнення – виступити на фестивалі, взяти участь в огляді або конкурсі.з метою пропаганди кращих зразків української естра­дної пісенної творчості, виявлення талановитих аматорів, підвищення їх виконавської майстерності, для закріплення творчих стосунків районів, областей України та країн ближнього за­рубіжжя. Фестиваль – конкурс «Жива вода» проводиться з 1994 року. Престиж та визнання його як кращого серед конкурсів-фестивалів з сільських районів, сягають далеко за межі району і області. Учасни­ками його є представники районів Харківської області, України, Республіки Білорусь, Республіки Мол­дова (Ново-Анєнський район) положення

 

Відкритий фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» - проводиться з метою виявлення нових талановитих виконавців; підвищення художньої майстерності; залучення до вокального, хоре­ографічного та естрадного мистецтва обдарованих дітей та молоді; привернення громадської уваги до проблем розумного дозвілля ді­тей та підлітків, особливо з соціально – незахищених сімей, дітей си­ріт та інвалідів, сприяння їх подальшому професійному самовизна­ченню; вдосконалення форм та методів культурно – масової роботи; розширення творчого спілкування юних аматорів. Фестиваль – кон­курс «Музи і діти» започатковано в 1996 році. За кожен рік його про­ведення у відбіркових турах беруть участь понад 1000 дітей. Учасники фестивалю-конкурсу несуть своє захоплення творчістю по життю і багато з них пов’язують своє майбутнє з вокалом та хореографією.

 

Районний фольклорний фестиваль «Дзвени піснями рідний край» -проводиться з метою популяризації та пропаганди народного фоль­клорного жанру, як унікального явища вітчизняної культури, вдоскона­лення форм та методів культурно-масової роботи. Фестиваль про­водиться з 1998 року і є найкращим засобом для виховання у глядачів любові до духовних витоків українського народу. У ньому беруть участь вокальні та фольклорні колективи клубних закладів району, а також окремі виконавці, дуети, тріо, квартети. Обрядові дійства, фо­льклорні свята, пісенний фольклор, усна народна творчість - все це радо приймається глядачами та учасниками фестивалю.

 

Районний фестиваль-конкурс театраль­ного мистецтва «Дергачiвська театральна весна» приурочений до Дня театру де збирає самодіяльні аматорські колективи Дергачівського району. У ньому беруть участь дитячі та дорослі колективи з виставами будь-якого жанру, напрямку, стилю. Всіх їх об’єднує любов до театру. Фе­стиваль-конкурс  дозволяє краще ознайомитися зі станом аматорського те­атрального мистецтва в районі. Його мета популяризація, пропаган­да та розвиток аматорського театрального мистецтва, підтримка самодіяльних театральних колективів та пошук талановитих акторів-аматорів.

 

.

Районний фестиваль самодіяльної української народної художньої творчості «Козацька родина» - проводиться з метою розвитку україн­ської традиційної культури, підтримки та пошуку талановитих творчих родин, вивчення народної творчості, особливостей та шляхів її фор­мування у вирішенні сучасних завдань духовного оновлення суспіль­ства. Фестиваль «Козацька родина» започаткований в 2009 році, уні­кальність його полягає в тому, що він об’єднує усі жанри української народної художньої творчості, виконавців різних вікових категорій від дошкільнят до ветеранів художньої самодіяльності, а найголовніше збирає об­даровані талановиті родини з усіх куточків Дергачівського району.
 

 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс  «Assemble» проводиться для танцювальних колективів клубних закладів культури, сольних виконавців різних напрямків не стандартної   хореографії та акторської майстерності, також для організації їх творчого спілкування, обміну інформацією, творчими досягненнями. Головна ідея - не тільки можливість показати свої авторські роботи, а й вчитися, спілкуватися і брати участь в спільних проектах.

Назва «Assemble» означає зібрання одного чи декількох виконавців на сцені.  Assemble  можна назвати театром зібраних візуальних мистецтв, оскільки в нього включаються елементи пантоміми, танцю, музики, руху. Мета фестивалю-конкурсу - створення творчого середовища для виконавців, в якій танець стає живим засобом спілкування і взаємодії, збагачуючи художнє бачення і досвід танцюристів і глядачів; підвищення рівня постановочної і виконавської майстерності учасників фестивалю.

 

Фестиваль духовності «Різдвяні піснеспіви» проводиться з метою популяризації народних традицій циклу новорічних та Різдвяних свят, розвитку народної творчості, залучення молоді до етно культури, виховання духовних цінностей.

«УКРАЇНСЬКА JAZZ ВЕСНА» 4-й Відкритий фестиваль джазової музики.Засновник фестивалю – лауреат всеукраїнських та міжнародних джазових фестивалів Дмитриченков Артем Володимирович. Метою фестивалю є популяризація джазової музики; підвищення культурного рівня слухацької аудиторії і поціновувачів джазового мистецтва, залучення молоді до цього  музичного напрямку; знайомство, спілкування і обмін творчими ідеями між початківцями і досвідченими музикантами із Харкова, та регіонів України; розширення кордонів фестивалю до рівня всеукраїнського, міжнародного. положення

 

«МелоМанія» відкритий фестиваль ретро – музики. Фестиваль присвячений святкуванню Дню молоді. Метою цього фестивалю є відродження кращих традицій вітчизняної та зарубіжної пісенної творчості та залучення сучасної молоді до різноманітного світу ретро музики, пропаганда здорового способу життя. Задачами фестивалю є підтримка творчої ініціативи молоді; створення аматорських об'єднань на основі спільних захоплень; формування у молодого покоління уявлень про музику минулих часів; передача досвіду молодим музикантам; залучення народних та видатних, справжніх хітів  поп, рок, диско або денс напрямку, можливість показати спільну роботу, високу майстерність талановитої молоді і людей старшого покоління; виявлення нових талановитих виконавців; положення

 

 

            :