Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської Районної Державної Адміністрації Харківської області

Банк даних схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду

 

Банк даних схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду за 2019/2020 н.р.

Банк даних схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду за 2018/2019 н.р.

Методичний посібник. Узагальнення ефективного педагогічного досвіду на присвоєння педагогічних звань («учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний-психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»)

Банк даних схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду за 2017/2018 н.р.

 

Банк даних схвалення та поширення ефективного педагогічного досвіду за 2016/2017 н.р.

Ефективний педагогічний досвід

освітян Дергачівського району,

схвалений методичною радою РМК

відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації

у 2017 році

та занесений до районної електронної бази даних

Іноземна мова

Ткачук Надія Олександрівна – учитель французької мови,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Формування мотивації учнів на уроках французької мови».

Навчальний заклад: Солоницівський колегіум Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 4 від 31.03.2017 р.

Мета досвіду: створення навчального  середовища, спрямованого на розвиток творчих і пізнавальних здібностей школярів, комунікативних умінь і дослідницьких навичок учнів на уроках  і  в позаурочний час та сприяння   глибокому засвоєнню знань і підвищенню інтересу до навчання та    вивчення французької мови.

Досвід роботи вчителя Ткачук Н.О. з теми «Формування мотивації учнів на уроках французької мови» представляє обґрунтування  теоретичних засад створення умов для ефективної мотивації учнів на уроках та стимулювання позитивного ставлення до навчання; вчитель докладно  розглядає  особливості формування мотивації учнів на уроках французької мови та показує приклади практичного застосування розглянутих методів, пропонує власні наробки   щодо підвищення мотивації школярів до вивчення французької мови, зокрема, використання можливостей творчих робіт, які допомагають   активізувати   пізнавальну діяльність школярів, розвивають  їх творчі здібності та сприяють глибокому засвоєнню знань.

 Роль  мотивації  в  оволодінні іноземною  мовою  дуже велика, оскільки опанування цього навчального предмета розглядають як необхід­ний компонент загальнокультурного розвитку школяра, його рівня освіченості, прилучення до світової культури і загальнолюдських цін­ностей. Основним фактором успіху при навчанні школярів іноземній мові вважається педагогічна майстерність учителя, знання своїх учнів, їх психологічних, вікових,  особистісних,  індивідуальних  особливостей  та  вміння  добирати відповідні  засоби  навчання,  а  також  правильно  і  методично  правильно організовувати роботу з ними. Важливими  способами  підвищення  мотивації  вивчення  іноземних мов  є  подача  інформації  про  значимість  іноземних   мов  у  соціально-культурному  аспекті  та  створення  позитивного  мікроклімату  на  самому уроці іноземної мови в сучасній школі.           

       Автор пропонує нові цікаві ідеї щодо створення позитивного навчального середовища, яке впливає на ефективність навчання школярів, представляє різноманітні   види робіт на уроках французької мови, які посилюють мотивацію до її вивчення.

         Для того, щоб учні прагнули самовдосконалення, вони повинні бути вмотивовані. Глибоке розуміння джерел мотивації, показників її дієвості  дозволить вчителю обрати правильні стратегії навчання для підвищення його ефективності, тому ознайомлення з даним досвідом буде корисним як для вчителів іноземної мови, так і для інших вчителів-словесників.

Батюк Марія Михайлівна – учитель англійської мови,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови».

Навчальний заклад: Дергачівський ліцей №2 Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 4 від 31.03.2017 р.

У досвіді роботи Батюк М.М. представлено опис впровадження прийомів, форм, методів навчання, спрямованих на організацію навчального процесу у формі іншомовного спілкування між учнями, формування внутрішньої мотивації дітей до активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації, розвиток комунікативних якостей учнів різних вікових груп, активізацію розумової діяльності.

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови має такі переваги: значне унаочнення навчального матеріалу, економія часу, багатогранна і комплексна перевірка знань учнів, діти вчаться самостійно здобувати необхідну інформацію, учні легко знаходять потрібний матеріал і дають відповіді.

Застосування на уроках англійської мови пошукових методів, лексико-граматичних та комунікативних ігор сприяють   активізації пізнавальної діяльності школярів.

Капусник Віта Валеріївна – учитель німецької мови,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Розвиток творчої особистості шляхом використання інноваційних технологій на уроках німецької мови».

Навчальний заклад: Вільшанська загальноосвітня школа І – III ступенів Дергачівської районної ради Харківської області  

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Актуальність досвіду Капусник В.В. полягає у використанні на уроці традиційних та інноваційних методик і технологій для досягнення кінцевого результату навчання німецької мови - формування іншомовної комунікативної компетентності учнів.

 Провідними ідеями досвіду є мотивація учнів до вивчення  програмового матеріалу через впровадження таких ефективних технологій навчання, як: технологія критичного мислення, інтерактивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології.

Систематичне використання інноваційних технологій на уроках сприяють розвитку пам’яті, уваги, творчих здібностей, самостійності у прийнятті рішень, вміння сприймати, аналізувати, переробляти інформацію, відстоювати власну точку зору, сприяють підвищенню пізнавального інтересу до вивчення мови, готують учнів до життя в полікультурному мовному середовищі.

Українська мова та література

Гужва Вікторія Анатоліївна – учитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Особистісно орієнтований підхід до навчання на уроках української мови і літератури».

Навчальний заклад: Безруківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Мета досвіду - довести, що особистісно орієнтований підхід до навчання є одним із засобів мовної та літературної освіти, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розвиває індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини, максимально виявляє, ініціює  індивідуальний досвід дитини, допомагає особистості пізнати себе. 

Дударєва Тетяна Анатоліївна – учитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Формування національних цінностей в учнів на уроках словесності та в позакласній роботі на засадах проектного навчання».

Навчальний заклад: Козачолопанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 4 від 31.03.2017 р.

Мета досвідудовести необхідність формування гармонійно розвинену, освічену, соціально активну, національно свідому молоду людину, яка має почуття громадянської відповідальності, високі духовні якості, є носієм найкращих надбань національної та світової культур, здатна до самовдосконалення.

У досвіді Дударєва Т.А. розриває теоретичні засади впровадження методу проектів, інтерактивних технологій навчання, а також пропонує власні наробки з використанням вказаних технологій, проведення інтергованих уроків (історія, мистецтво).

Гаврішкевич Інна Валеріївна – учитель української мови

та літератури, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках української мови та літератури».

Навчальний заклад: Безруківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Мета досвіду - створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності, створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня, розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

Російська мова та зарубіжна література

Стойка Галина Володимирівна – учитель російської мови

та зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Впровадження елементів критичного мислення на уроках російської мови та зарубіжної літератури».

Навчальний заклад: Дергачівський ліцей №2 Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

У досвіді роботи Стойки Г.В. представлено опис використання прийомів і методів технології критичного мислення на уроках зарубіжної літератури і російської мови в 5- 11 класах, а саме: дискусії й диспути, інтерв’ю, постановка проблемних завдань, складання сенкану, діаграми (кола) Венна, рецензування відповідей учнів, «мозковий штурм», рефлексія за методом незакінчених речень, ПРЕС метод, вправи методики  «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» (ЧПКМ).

Використання зазначених методів у навчальному процесі передбачає вільне висловлення думки учнем, повагу до думки співрозмовника, вибір власного судження.

  Сергієнко Тетяна Іванівна – учитель зарубіжної літератури,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Особистісно орієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури – важлива умова успішного розвитку творчої особистості».

Навчальний заклад: Вільшанська загальноосвітня школа І – III ступенів Дергачівської районної ради Харківської області  

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Метою досвіду є впровадження в навчальну практику гуманістичного принципу організації освіти, згідно з яким в центрі навчально-виховного процесу знаходиться творча особистість учня з її потребами, інтересами і можливостями.

Актуальність досвіду полягає в необхідності впровадження в сучасний навчальний процес новітніх технологій як ефективного засобу підвищення навчальних досягнень школярів та формування особистісного розвитку дитини. Автор розкриває роль нетрадиційних форм проведення уроків зарубіжної літератури, як таких, що підвищують працездатність школярів, розвивають вміння формувати власну думку, самостійно працювати над вивченням нового матеріалу, приймати рішення, співпрацювати з однокласниками. Проблемні завдання змушують дітей пояснювати новий незрозумілий факт, самостійна робота (випереджаючі завдання до уроків, реферати, робота з додатковою літературою) привчає до самостійної пошукової діяльності та відповідального ставлення до дорученого. Творчі завдання, в яких проявляється особистість учня, рольові ігри, інсценізації активізують діяльність, розвивають мовлення, стимулюють учнів працювати з інтересом на уроці. Стратегії «мікрофон», «сенкан», «особисті асоціації», «прес», дискусії, диспути спонукають формулювати власні судження та відстоювати їх, а також стимулюють образне, асоціативне, логічне мислення.  Використання комп’ютерних технологій допомагає орієнтуватися в інформаційному просторі.

У роботі розглядаються питання зв’язку зарубіжної літератури з українською літературою та видами мистецтва, особливості вивчення біографії письменників, аналіз художніх творів, робота над характеристикою образів.

Ефективність описаних прийомів та методів навчання сприяють розвитку критичного мислення та всебічному розвитку особистості.

Природничо-математичні дисципліни

Омельченко Світлана Олександрівна – вчитель математики, фізики,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Впровадження педагогічних технологій з метою формування компетентностей учнів на уроках математики».

Навчальний заклад: Солоницівська гімназія №3 Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

У досвіді роботи Омельченко С.О. представлено опис методичної роботи практичний матеріал щодо впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках математики з метою формування компетентностей учнів.

Завдання, на розв’язання яких спрямована педагогічна діяльність: підвищення мотивації учнів до вивчення предмета, активізації пізнавальної діяльності, глибокий аналіз та рішення математичних задач шляхом створення на уроці ситуації успіху, впровадження інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а також залучення учнів до участі у творчо-пошуковій, науково-дослідницькій роботі.

Історія, правознавство

Муковоз Наталія Михайлівна – учитель історії та правознавства,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Застосування нетрадиційних методів та прийомів навчання як один із шляхів модернізації сучасного уроку історії».

Навчальний заклад: Дергачівська гімназія № 3 Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол №4 від 31.05.2017 р.

 

Мета досвіду - показати шляхи застосування нетрадиційних методів і прийомів навчання та впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій, які допомагають сформувати і пробудити національну, історичну свідомість дитини, виховати людину, яка вміє самостійно мислити, зможе зробити свій внесок у розвиток суспільства і держави та буде озброєна необхідними для цього знаннями і вміннями.

У досвіді роботи Муковоз Н.М. висвітлює шляхи використання таких нетрадиційних методів та прийомів навчання, як «Гроно», «Інсерт», «Щоденники і бортові журнали», «Товсті і тонкі запитання», «Дивуй», «Історичні вузлики», «Робота з плакатом», «Дерево рішень»,  «Закінчи речення», «Картинна галерея», «Вірю – не вірю», «Лабіринт», «Плюс – мінус – цікаво»  з метою ефективного засвоєння навчального  матеріалу, посилення мотивації школярів при вивченні історичних фактів і подій, організації творчої самостійної роботи школярів з історичними джерелами, розвивтку логічного мислення.

  Вчитель показує шляхи використання на уроках інтерактивних методик, таких як метод «Прес», «Обери позицію», «Навчаючи вчуся», «Мікрофон», «Робота в малих групах», «Коло ідей», «Мозковий штурм», які  дозволяють створити всі умови для саморозвитку особистості,  формуванню критичного ставлення до інформації, готовності до свідомої, активної участі в громадському житті суспільства.

Початкові класи

Чиж Тамара Василівна – вчитель початкових класів,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Розвивальне навчання як засіб розвитку пізнавальних компетентностей молодших школярів на уроках математики».

Навчальний заклад: Солоницівська гімназія №3 Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р

 

Актуальність досвіду: пошук нових активних підходів до навчання, удосконалення та впровадження інноваційних засобів і форм  в процес навчання математики; інтенсифікація і індивідуалізація вивчення математики; підвищення мотивації та пізнавального інтересу до процесу навчання.

Провідна наукова ідея: розвиток особистості можливий за умови активної життєвої позиції та позитивної мотивації до будь-якої діяльності, зокрема навчальної при вивченні математики. Тому на уроках математики необхідно використовувати методи і засоби інноваційних підходів навчання.

Основи здоров’я

Колісніченко  Наталія Володимирівна – вчитель предмета «Основи здоров’я»,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя шляхом використання активних методів навчання в урочний і позаурочний час».

Навчальний заклад: Прудянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р

Досвід Колісніченко Н.В. є актуальним, оскільки автором акцентовано увагу на  використанні активних методів навчання на уроках основ здоров’я з метою формування здоров’язберігаючої компетентності учнів.

Опис досвіду містить: цикл уроків, додаткові матеріали.

Захист Вітчизни

Гринтус Роман Михайловичучитель предмета «Захист Вітчизни»,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»

Тема: «Створення  та  вдосконалення сучасної  навчально  -  матеріальної   бази     предмета    «Захист   Вітчизни» загальноосвітньому         навчальному     закладі    –   складова      частина військово  -   патріотичного      виховання       учнів       та   впровадження програмно - цільового підходу в навчально-виховному процесі».

Навчальний заклад: Малоданилівський ліцей Дергачівської районної ради Харківської області

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Головна мета військово-патріотичного виховання підростаючого покоління  - підготовка та виховання самовідданих захисників Батьківщини, готових у будь-який час виступити на захист територіальної цілісності та незалежності України, може бути досягнута забезпеченням оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту ба зової та повної загальної середньої освіти, що в свою чергу можливе знову ж таки лише у разі створення і постійного вдосконалення у закладі відповідної навчаль- но-матеріальної бази.

Основою роботи з теми  «Створення  та  вдосконалення  сучасної  навчально-матеріальної бази предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітньому навчальному закладі – складова частина  військово-патріотичного  виховання  учнів та впровадження програмно - цільового підходу в навчально-виховному процесі» є поєднання урочної та позакласної (гурткової)  роботи на базі створеної в ліцеї сучасної навчально-матеріальної бази, яка постійно удосконалюється і поповнюється новими зразками військового майна, в тому числі, виготовленого власними силами.  Ключовими  параметрами результативності цієї роботи у процесі вивчення військової справи та основ цивільного захисту є стабільна якість знань, успішність навчання учнів та інтерес учнів до предмету. Таким чином, набуті в процесі навчання знання, уміння та навички є не тільки міцними, а й пов’язуються з отриманим задоволенням, що стає стимулом для нового пошуку удосконалення навчально-матеріальної бази. В  цьому і полягає програмно-цільовий підхід до роботи у навчально-виховному процесі. Сьогодні, як ніколи, коли країна знаходиться фактично в стані війни, захищає свою незалежність і територіальну цілісність, патріотичне виховання повинно стати важливим державним завданням. Провідна роль у забезпеченні цього напрямку в ліцеї належить предмету «Захист Вітчизни».   Особливістю предмета «Захист Вітчизни» є його спрямованість на підготовку до військової служби та виконання військових обов’язків у запасі, а тому для набуття практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги  необхідна сучасна навчально-матеріальна база з можливостями проведення практичних занять з тактичної, вогневої, прикладної фізичної підготовки тощо в межах ліцею. На сьогоднішній день така база у ліцеї створена і дозволяє не тільки успішно проводити уроки з предмета, організовувати роботу гуртків патріотичного спрямування, здійснювати  заходи   з  цивільного    захисту, а   й

органічно поєднувати військово-патріотичне виховання з національним, громадянським, моральним естетичним, правовим, фізичним, трудовим вихованням.

Фізична культура

Медяник Оксана Григорівна – учитель фізичної культури,

спеціаліст вищої категорії

Тема: «Формування національно-патріотичного виховання учнів НВК засобами загальношкільних традицій».

Навчальний заклад: Великопроходівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Досвід Медяник О.Г. є актуальним, оскільки вчителем акцентовано увагу на  впровадженні особистісно зорієнтованої моделі навчання на уроках фізичної культури з метою формування здоров’язберігаючої та громадянської компетентностей учнів.

Опис досвіду містить: цикл уроків, матеріали позакласної роботи з предмету, додаткові матеріали.

 

Варенко Світлана Олександрівна – педагог-організатор-методист,

спеціаліст вищої категорії

Тема: «Формування національно-патріотичного виховання учнів НВК засобами загальношкільних традицій».

Навчальний заклад: Дергачівський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»

Дергачівської районної ради Харківської області.

Схвалено: методичною радою РМК відділу освіти, протокол № 3 від 10.03.2017 р.

Провідна ідея досвіду – формування активної життєвої позиції особистості, почуття патріотизму через систему загальношкільних традицій, удосконалення форм і методів позакласної роботи.

Зміст досвіду полягає в аналізі ефективності системи загальношкільних заходів для становлення громадянина – патріота України.

У досвіді Варенко С.О. описані дієві шляхи реалізації національно-патріотичного виховання через співпрацю педагога-організатора як з учнівським, так і з учительським та батьківським колективами.

Робота може бути цікавою для класного керівника, педагога-організатора, заступника директора з виховної роботи.